1- اساتيد و دانشجويان محترم جهت ورود به سيستم از نام كاربري و رمز عبور خود در سايت enroll استفاده نمايند. 2- كارشناسان محترم جهت ورود به سيستم از نام كاربري و رمز عبور خود در سيستم اتوماسيون آموزشي (پذيرش) استفاده نمايند.
02188830826